Banner

CÔNG TY TNHH TÂN HIỆP THẠNH


Bà Trần Mỹ Dung – P.GĐ
- Địa chỉ: C4/37 Lê Đình Chi, xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP.HCM
- Giấy CNĐKDN số: 0310385053 ngày 15/10/2010
- Người đại diện: Châu Cẩm Thuận    Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0908 945 246
- Email: cuoctanhiepthanh@gmail.com
- Website: cuocchuixoong.com
- Thông tin ngành nghề chính: Cước chùi xoong
cafe doanh nhân
golden plaza