Banner

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH BÌNH TÂY

 • Địa chỉ: 47 – 49 Hậu Giang, P.02, Q.06, Tp.HCM
 • Giấy CN ĐKDN số: 0301452948 – 061, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 07/03/2016.
 • Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Đức Thanh     Chức vụ: Giám đốc
 • Điện thoại: (028) 62610069 – 666
 • Email: acbbinhtay@acb.com.vn
 • Địa chỉ website:
 • Thông tin Ngành nghề chính: Tài chính Ngân hàng
 • Thông tin sản phẩm kinh doanh chính:
  • Sản phẩm áp dụng cho KH Doanh nghiệp: Huy động - Tín dụng – Thanh toán Quốc tế – Sản phẩm dịch vụ khác
  • Sản phẩm áp dụng cho KH Cá nhân: Huy động – Tín dụng – Dịch vụ Ngân hàng
cafe doanh nhân
golden plaza