Banner

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH BÌNH TÂY


Giám đốc
Trần Anh Hùng 


P. Giám đốc
Lưu Khánh Lâm

 

Sacombank – Chi nhánh Bình Tây
Địa chỉ: 59 – 65 Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, TP.HCM
Giấy CN ĐKDN số 0301103908-065, đăng ký lần đầu ngày 07 /11/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 07/06/2018
Người đại diện: Trần Anh Hùng – Giám đốc
Điện thoại: 3969 9351
Email: binhtay@sacombank.com
Website: www.sacombank.com
Ngành nghề chính: Tài chính Ngân hàng
cafe doanh nhân
golden plaza