Banner

TP.HCM sắp tăng giá nước sinh hoạt

27/10/2019, 08:59 (GMT+7)


Hội doanh nghiệp quận 6 – UBND TP.HCM vừa ban hành giá quyết định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP lộ trình 2019-2022. Trong đó, đối với hộ nghèo và cận nghèo mức giá sẽ tăng từ 5.300 lên 6.300 đồng/m3.

Cụ thể, giá nước sạch ở TP.HCM chính thức tăng từ ngày 15/11/2019 với mức tăng trung bình 5-7% mỗi năm tùy theo lượng nước sử dụng.

Theo đó, đơn giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP áp dụng với hộ dân cư định mức sử dụng nước đến 4m3/người/tháng, trong các năm: năm 2019 là 5.600 đồng/m3; năm 2020 là 6.000 đồng/m3; năm 2021 là 6.300 đồng/m3; năm 2022 là 6.700 đồng/m3.

Riêng đối với hộ nghèo và cận nghèo, năm 2019 là 5.300 đồng/m3; năm 2020 là 5.600 đồng/m3; năm 2021 là 6.000 đồng/m3; năm 2022 là 6.300 đồng/m3.


Bảng giá nước sạch mới của TP.HCM. Ảnh: Sở Tài chính TP.HCM

Đối với định mức sử dụng từ 4m3 đến 6m3/người/tháng, năm 2019 là 10.800 đồng/m3; năm 2020 là 11.500 đồng/m3; năm 2021 là 12.100 đồng/m3; năm 2022 là 12.900.

Đối với định mức sử dụng trên 6m3/người/tháng, năm 2019 là 12.100 đồng/m3; năm 2020 là 12.800 đồng/m3; năm 2021 là 13.600 đồng/m3; năm 2022 là 14.400 đồng/m3. Đơn giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Định mức sử dụng nước sạch được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn căn cứ theo sổ hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước.

Trường hợp nhiều hộ gia đình sử dụng chung một đồng hồ nước (địa chỉ trong sổ hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú khác với địa chỉ đặt đồng hồ nước) thì tính định mức các nhân khẩu sử dụng chung cho khách hàng đứng tên thuê bao đồng hồ nước.

Bên cạnh đó, với trường hợp sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM) có thời hạn hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên, căn cứ vào giấy xác nhận tạm trú và hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, được tính định mức như nhân khẩu thường trú.

Đối tượng là các hộ dân cư bao gồm: các hộ dân cư sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt; các khu dân cư, chung cư, khu lưu trú công nhân, các cư xá, ký túc xá; các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh - cai nghiện thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt.
Về hộ nghèo và hộ cận nghèo là những hộ dân cư trên địa bàn TP (căn cứ sổ hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú) có Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Qua đó, UBND TP.HCM giao Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) quyết định giá nước sạch cho các mục đích sử dụng khác ngoài giá nước sạch cho sinh hoạt quy định nêu trên, đảm bảo phù hợp với phương án giá nước sạch lộ trình 2019 - 2022 đã được UBND TP phê duyệt; báo cáo UBND TP, Sở Tài chính TP để kiểm tra, giám sát thực hiện.

cafe doanh nhân
golden plaza